Τι είναι το Υγραέριο

Το υγραέριο ή LPG όπως διεθνώς ονομάζεται ,είναι ένα καθαρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από κλάσματα κεκορεσμένων υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο ,το βουτάνιο ή μίγμα 80% βουτανίου και 20% προπανίου. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος ,αέρια τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για την μεταφορά και αποθήκευση τους. Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά την διύλιση που γίνεται στο αργό πετρέλαιο και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις ,ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κλπ.).

Είναι δηλαδή τεχνητό καύσιμο που προέρχεται από το πετρέλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι φυσικό καύσιμο.
Το υγραέριο αποθηκεύεται είτε σε ειδικές δεξαμενές υγραερίου είτε σε φιάλες υγραερίου των 10 kg και των 25 kg υγροποιημένα κάτω από υψηλή πίεση.

Το υγραέριο είναι άχρωμο σε υγρή φάση και σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέρα. Αναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες (2% έως 10% κατ’ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μίγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά .Η ανάφλεξη του μείγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά οπότε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο αυτός ο κίνδυνος είναι σχεδόν μηδαμινός.
Το υγραέριο δεν είναι τοξικό και η εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα αλλά η εισπνοή μέτριας ποσότητας προκαλεί δυσφορία και η εισπνοή μεγάλης ποσότητας ζάλη ,δυσφορία, μέθη, χάσιμο των αισθήσεων ή ακόμη και θάνατο.

Για τους παραπάνω λόγους και ενώ το υγραέριο στην ουσία είναι άοσμο ,που έχει προσδοθεί τεχνητά μια έντονη οσμή με προσθήκη οσμογόνου ουσίας (αιθυλομερκαπτάνη ή διμεθυλοσουλφίδιο) προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο δια της όσφρησης .Πέραν αυτού ,για λόγους μέγιστης ασφάλειας και όταν υπάρχει εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε κλειστό χώρο η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζεται με υπερευαίσθητους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που μπορούν να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου να δώσουν συναγερμό και να διακόψουν αυτόματα την παροχή υγραερίου στον συγκεκριμένο χώρο πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για να δημιουργηθεί επικίνδυνο μείγμα και φυσικά πριν υπάρξει και η παραμικρή όχληση για την ανθρώπινη υγεία.

Το υγραέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνα δύναμη (12000kcal /kg)αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 kcal/kg),πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνητά εύκολη και χωρίς την απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% εξαιρετικά υψηλότερα από αυτών των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75% και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85%.
Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με άλλα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα και την σαφώς καθαρότερη καύση του που το καθιστά ,ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το υγραέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο σε περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο φυσικού αερίου και για διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες που για την λειτουργία τους απαιτείται η λειτουργία καυστήρων ,λεβήτων και άλλων συσκευών καύσης (ατμολέβητες, ατμογεννήτριες ,κλίβανοι, στεγνωτήρια, πλυντήρια, βραστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, αερόθερμα, παστεριωτές, μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης ηλεκτρισμού κ.λπ.).

Το υγραέριο LPG είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
Το υγραέριο ευρύτερα γνωστό και ως γκάζι αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση καυσίμου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε σπίτια αλλά και επαγγελματικούς χώρους.

Χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας κυρίως για :

 • θέρμανση χώρων
 • παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
 • παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα)
 • εξειδικευμένες χρήσεις σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα
 • κίνηση οχημάτων

Το υγραέριο είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο και οι συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με υγραέριο έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι αρκετά οικονομικότερη συγκριτικά με το πετρέλαιο.

Το υγραέριο για χρήση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση απαιτεί αποθήκευση η οποία μπορεί να γίνει είτε σε ειδική δεξαμενή υγραερίου (οπότε το προμηθευόμαστε χύμα )είτε σε φιάλες υγραερίου που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τις προμηθευόμαστε γεμάτες με υγραέριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γέμισμα φιαλών με χύμα υγραέριο από μη αδειοδοτημένο εμφιαλωτήριο, απαγορεύεται από τον Νόμο και είναι πολύ επικίνδυνο.

Το υγραέριο αποτελεί ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε σπίτι (νέο ή υφιστάμενο, μονοκατοικία ,πολυκατοικία ,διαμέρισμα)ή επαγγελματικό χώρο. Μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα, λειτουργία τοπικών μονάδων θέρμανσης (ενεργειακά τζάκια ,θερμάστρες υγραερίου κ.λ.π.).

Τα πλεονεκτήματα του υγραερίου σε σχέση με το πετρέλαιο είναι :

 • Οικονομία, αφού το υγραέριο σε χύμα μορφή (αποθήκευση σε δεξαμενή υγραερίου) είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο θέρμανσης.
 • Υψηλός βαθμός απόδοσης των συσκευών υγραερίου και κυρίως του λέβητα συμπύκνωσης αερίου που διασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια χρημάτων πέραν της εξοικονόμησης από την διαφορά τιμής υγραερίου - πετρελαίου.
 • Καθαρή καύση χωρίς τις ενοχλητικές οσμές και την ρύπανση από τα υπολείμματα της καύσης του πετρελαίου.
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης των συσκευών υγραερίου αφού λόγω της καθαρής του καύσης δεν απαιτούνται συχνές συντηρήσεις και η διάρκεια ζωής τους είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τις συσκευές που λειτουργούν με πετρέλαιο.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον καθώς το υγραέριο είναι πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο.

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης υγραερίου αποτελούν σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς και απαιτούν εξειδίκευση, βαθιά γνώση του αντικειμένου και ιδιαίτερη εμπειρία. Απειρία, μη ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου, λάθη ,παραλείψεις και κακοτεχνίες δεν συγχωρούνται στις εγκαταστάσεις υγραερίου.

Λύσεις θέρμανσης με υγραέριο

Αυτόνομη θέρμανση υγραερίου κατάλληλη για διαμέρισμα πολυκατοικίας όταν υπάρχει απαίτηση για αυτονόμηση από την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης καθώς επίσης κατάλληλη και για μονοκατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους (γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ).

Στην αυτόνομη θέρμανση υγραερίου τοποθετείται ένας επίτοιχος λέβητας. Η τροφοδοσία του επίτοιχου λέβητα με υγραέριο γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις αυτές από μια συστοιχία φιαλών υγραερίου των 25 kg τοποθετημένων σε εξωτερικό χώρο ή αν πρόκειται για μεγαλύτερη εγκατάσταση σε μονοκατοικία από δεξαμενή υγραερίου τοποθετημένη και αυτή σε εξωτερικό χώρο.

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου μπορεί να γίνει είτε πάνω στο έδαφος (υπέργεια) είτε κάτω από το έδαφος υπόγεια .Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές και κάποιες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (3m περιμετρικά της δεξαμενής).

Αν πρόκειται για εγκατάσταση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και αυτό διαθέτει συλλέκτη αυτονομίας θέρμανσης όπου καταλήγουν όλες οι σωληνώσεις από τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει η σύνδεση του ατομικού επίτοιχου λέβητα υγραερίου με τον συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων, ο οποίος και θα αποκοπεί από το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας .

Αν όμως η πολυκατοικία διαθέτει παλαιό σύστημα θέρμανσης με στήλες που διαπερνούν κατακόρυφα τα διαμερίσματα τότε υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί στο διαμέρισμα νέο τοπικό δίκτυο σωληνώσεων για την τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων συνήθως σε κάποιο μπαλκόνι.

Για την σύνδεση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας με υγραέριο υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές.

1η Επιλογή -Αντικατάσταση καυστήρα

Σε περίπτωση που υφίσταται εγκατάσταση καλοριφέρ και ο υπάρχον λέβητας βρίσκεται σε καλή κατάσταση τότε υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης μόνο του υπάρχοντος καυστήρα πετρελαίου από νέο καυστήρα υγραερίου που θα τροφοδοτηθεί από την δεξαμενή υγραερίου μέσω του δικτύου διανομής υγραερίου που θα κατασκευαστεί.

Η λύση της αντικατάστασης του καυστήρα σε μία κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης δύναται να είναι υπό προϋποθέσεις μία οικονομική λύση εγκατάστασης υγραερίου από πλευράς προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής ,αλλά δεν είναι αυτή που εξασφαλίζει την οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης.

2η Επιλογή -Αντικατάσταση λέβητα

Με την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου λέβητα συμπύκνωσης μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει μέχρι και 35% σε σχέση με μία εγκατάσταση που λειτουργεί με πετρέλαιο.

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικής λειτουργίας ή ο υπάρχον λέβητας είναι πολύ παλιός και ακατάλληλος για λειτουργία με το υγραέριο ,τότε υπάρχει η επιλογή της αντικατάστασης του λέβητα σε μια σύγχρονη μονάδα λέβητα υγραερίου συμπύκνωσης σε ενσωματωμένη αντιστάθμιση .

Στο λέβητα αυτό τα ζεστά καυσαέρια δεν απορρίπτονται απευθείας αλλά πριν οδηγηθούν στην καπνοδόχο αποδίδουν την θερμότητα τους στον εναλλακτή του λέβητα και συμπυκνώνονται ( υγροποιούνται ). Έτσι δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες απώλειες και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος φτάνει περίπου το 110% με συνολική εξοικονόμηση έως και 35%.Το μόνο που απαιτείται στην περίπτωση αυτή είναι να υπάρχει κοντά στον επιτοίχιο λέβητα κατάλληλη αποχέτευση για να παραλαμβάνει τα συμπυκνώματα.

Ο επιτοίχιος λέβητας υγραερίου που θα τοποθετηθεί έχει την δυνατότητα παραγωγής και ζεστού νερού. Επίσης μπορεί να διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για ολοκλήρωση της θέρμανσης του ζεστού νερού σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας.

Τέλος όσον αφορά την ασφάλεια της εγκαταστάσεως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ,εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί και οι διατάξεις ασφαλείας ,τα μηχανήματα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και συντηρούνται ανελλιπώς και οι εγκαταστάσεις είναι αδειούχοι -πιστοποιημένοι τεχνικοί αερίων καυσίμων.

Τα πλεονεκτήματα του Υγραερίου για Auto Gas:

Οικονομία

Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της εγκατάστασης γκαζιού. Με την χρήση υγραερίου το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας μειώνεται στο μισό

Οικολογία

Το υγραέριο (LPG) είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, γι’ αυτό συχνά ονομάζεται ‘‘πράσινο καύσιμο’’. Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με υγραέριο είναι μειωμένες σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Oι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της βενζίνης και πετρελαίου κατά:

Λιγότερες φθορές - Αραιότερη συντήρηση

Ο κινητήρας και ο καταλύτης έχουν λιγότερες φθορές λόγω της καθαρότερης καύσης του υγραερίου η οποία δεν αφήνει υπολείμματα και έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους. Ο κινητήρας που δουλεύει με υγραέριο χρειάζεται αραιότερο σέρβις διότι:

Ασφάλεια

Το υγραέριο παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή :

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Το υγραέριο ή LPG όπως διεθνώς ονομάζεται ,είναι ένα καθαρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από κλάσματα κεκορεσμένων υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο ,το βουτάνιο ή μίγμα 80% βουτανίου και 20% προπανίου. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος ,αέρια τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για την μεταφορά και αποθήκευση τους. Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά την διύλιση που γίνεται στο αργό πετρέλαιο και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις ,ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κλπ.).

Είναι δηλαδή τεχνητό καύσιμο που προέρχεται από το πετρέλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι φυσικό καύσιμο.
Το υγραέριο αποθηκεύεται είτε σε ειδικές δεξαμενές υγραερίου είτε σε φιάλες υγραερίου των 10 kg και των 25 kg υγροποιημένα κάτω από υψηλή πίεση.

Το υγραέριο είναι άχρωμο σε υγρή φάση και σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέρα. Αναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες (2% έως 10% κατ’ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μίγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά .Η ανάφλεξη του μείγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά οπότε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο αυτός ο κίνδυνος είναι σχεδόν μηδαμινός.
Το υγραέριο δεν είναι τοξικό και η εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα αλλά η εισπνοή μέτριας ποσότητας προκαλεί δυσφορία και η εισπνοή μεγάλης ποσότητας ζάλη ,δυσφορία, μέθη, χάσιμο των αισθήσεων ή ακόμη και θάνατο.

Για τους παραπάνω λόγους και ενώ το υγραέριο στην ουσία είναι άοσμο ,που έχει προσδοθεί τεχνητά μια έντονη οσμή με προσθήκη οσμογόνου ουσίας (αιθυλομερκαπτάνη ή διμεθυλοσουλφίδιο) προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο δια της όσφρησης .Πέραν αυτού ,για λόγους μέγιστης ασφάλειας και όταν υπάρχει εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε κλειστό χώρο η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζεται με υπερευαίσθητους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που μπορούν να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου να δώσουν συναγερμό και να διακόψουν αυτόματα την παροχή υγραερίου στον συγκεκριμένο χώρο πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για να δημιουργηθεί επικίνδυνο μείγμα και φυσικά πριν υπάρξει και η παραμικρή όχληση για την ανθρώπινη υγεία.

Το υγραέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνα δύναμη (12000kcal /kg)αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 kcal/kg),πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνητά εύκολη και χωρίς την απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% εξαιρετικά υψηλότερα από αυτών των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75% και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85%.
Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με άλλα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα και την σαφώς καθαρότερη καύση του που το καθιστά ,ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το υγραέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο σε περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο φυσικού αερίου και για διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες που για την λειτουργία τους απαιτείται η λειτουργία καυστήρων ,λεβήτων και άλλων συσκευών καύσης (ατμολέβητες, ατμογεννήτριες ,κλίβανοι, στεγνωτήρια, πλυντήρια, βραστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, αερόθερμα, παστεριωτές, μονάδες συμπαραγωγής θέρμανσης ηλεκτρισμού κ.λπ.).

Το υγραέριο LPG είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
Το υγραέριο ευρύτερα γνωστό και ως γκάζι αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση καυσίμου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε σπίτια αλλά και επαγγελματικούς χώρους.

Χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας κυρίως για :

 • θέρμανση χώρων
 • παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
 • παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα)
 • εξειδικευμένες χρήσεις σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα
 • κίνηση οχημάτων

Το υγραέριο είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο και οι συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με υγραέριο έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι αρκετά οικονομικότερη συγκριτικά με το πετρέλαιο.

Το υγραέριο για χρήση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση απαιτεί αποθήκευση η οποία μπορεί να γίνει είτε σε ειδική δεξαμενή υγραερίου (οπότε το προμηθευόμαστε χύμα )είτε σε φιάλες υγραερίου που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τις προμηθευόμαστε γεμάτες με υγραέριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γέμισμα φιαλών με χύμα υγραέριο από μη αδειοδοτημένο εμφιαλωτήριο, απαγορεύεται από τον Νόμο και είναι πολύ επικίνδυνο.

Το υγραέριο αποτελεί ιδανική λύση για οικονομική θέρμανση σε σπίτι (νέο ή υφιστάμενο, μονοκατοικία ,πολυκατοικία ,διαμέρισμα)ή επαγγελματικό χώρο. Μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα, λειτουργία τοπικών μονάδων θέρμανσης (ενεργειακά τζάκια ,θερμάστρες υγραερίου κ.λ.π.).

Τα πλεονεκτήματα του Υγραερίου σε σχεση με το πετρέλαιο είναι:

 • Οικονομία, αφού το υγραέριο σε χύμα μορφή (αποθήκευση σε δεξαμενή υγραερίου) είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο θέρμανσης.
 • Υψηλός βαθμός απόδοσης των συσκευών υγραερίου και κυρίως του λέβητα συμπύκνωσης αερίου που διασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια χρημάτων πέραν της εξοικονόμησης από την διαφορά τιμής υγραερίου - πετρελαίου.
 • Καθαρή καύση χωρίς τις ενοχλητικές οσμές και την ρύπανση από τα υπολείμματα της καύσης του πετρελαίου.
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης των συσκευών υγραερίου αφού λόγω της καθαρής του καύσης δεν απαιτούνται συχνές συντηρήσεις και η διάρκεια ζωής τους είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τις συσκευές που λειτουργούν με πετρέλαιο.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον καθώς το υγραέριο είναι πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο.

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης υγραερίου αποτελούν σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς και απαιτούν εξειδίκευση, βαθιά γνώση του αντικειμένου και ιδιαίτερη εμπειρία. Απειρία, μη ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου, λάθη ,παραλείψεις και κακοτεχνίες δεν συγχωρούνται στις εγκαταστάσεις υγραερίου.

ΛΥΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Αυτόνομη θέρμανση υγραερίου κατάλληλη για διαμέρισμα πολυκατοικίας όταν υπάρχει απαίτηση για αυτονόμηση από την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης καθώς επίσης κατάλληλη και για μονοκατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους (γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ).

Στην αυτόνομη θέρμανση υγραερίου τοποθετείται ένας επίτοιχος λέβητας. Η τροφοδοσία του επίτοιχου λέβητα με υγραέριο γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις αυτές από μια συστοιχία φιαλών υγραερίου των 25 kg τοποθετημένων σε εξωτερικό χώρο ή αν πρόκειται για μεγαλύτερη εγκατάσταση σε μονοκατοικία από δεξαμενή υγραερίου τοποθετημένη και αυτή σε εξωτερικό χώρο.

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου μπορεί να γίνει είτε πάνω στο έδαφος (υπέργεια) είτε κάτω από το έδαφος υπόγεια .Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί θα πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές και κάποιες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (3m περιμετρικά της δεξαμενής).

Αν πρόκειται για εγκατάσταση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και αυτό διαθέτει συλλέκτη αυτονομίας θέρμανσης όπου καταλήγουν όλες οι σωληνώσεις από τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει η σύνδεση του ατομικού επίτοιχου λέβητα υγραερίου με τον συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων, ο οποίος και θα αποκοπεί από το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας .

Αν όμως η πολυκατοικία διαθέτει παλαιό σύστημα θέρμανσης με στήλες που διαπερνούν κατακόρυφα τα διαμερίσματα τότε υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί στο διαμέρισμα νέο τοπικό δίκτυο σωληνώσεων για την τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων συνήθως σε κάποιο μπαλκόνι.

Για την σύνδεση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας με υγραέριο υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές.

1η Επιλογή
Αντικατάσταση καυστήρα

Σε περίπτωση που υφίσταται εγκατάσταση καλοριφέρ και ο υπάρχον λέβητας βρίσκεται σε καλή κατάσταση τότε υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης μόνο του υπάρχοντος καυστήρα πετρελαίου από νέο καυστήρα υγραερίου που θα τροφοδοτηθεί από την δεξαμενή υγραερίου μέσω του δικτύου διανομής υγραερίου που θα κατασκευαστεί.

Η λύση της αντικατάστασης του καυστήρα σε μία κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης δύναται να είναι υπό προϋποθέσεις μία οικονομική λύση εγκατάστασης υγραερίου από πλευράς προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής ,αλλά δεν είναι αυτή που εξασφαλίζει την οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης.

2η Επιλογή
Αντικατάσταση λέβητα

Με την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου λέβητα συμπύκνωσης μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει μέχρι και 35% σε σχέση με μία εγκατάσταση που λειτουργεί με πετρέλαιο.

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικής λειτουργίας ή ο υπάρχον λέβητας είναι πολύ παλιός και ακατάλληλος για λειτουργία με το υγραέριο ,τότε υπάρχει η επιλογή της αντικατάστασης του λέβητα σε μια σύγχρονη μονάδα λέβητα υγραερίου συμπύκνωσης σε ενσωματωμένη αντιστάθμιση .

Στο λέβητα αυτό τα ζεστά καυσαέρια δεν απορρίπτονται απευθείας αλλά πριν οδηγηθούν στην καπνοδόχο αποδίδουν την θερμότητα τους στον εναλλακτή του λέβητα και συμπυκνώνονται ( υγροποιούνται ). Έτσι δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες απώλειες και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος φτάνει περίπου το 110% με συνολική εξοικονόμηση έως και 35%.Το μόνο που απαιτείται στην περίπτωση αυτή είναι να υπάρχει κοντά στον επιτοίχιο λέβητα κατάλληλη αποχέτευση για να παραλαμβάνει τα συμπυκνώματα.

Ο επιτοίχιος λέβητας υγραερίου που θα τοποθετηθεί έχει την δυνατότητα παραγωγής και ζεστού νερού. Επίσης μπορεί να διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για ολοκλήρωση της θέρμανσης του ζεστού νερού σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας.

Τέλος όσον αφορά την ασφάλεια της εγκαταστάσεως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ,εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί και οι διατάξεις ασφαλείας ,τα μηχανήματα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και συντηρούνται ανελλιπώς και οι εγκαταστάσεις είναι αδειούχοι -πιστοποιημένοι τεχνικοί αερίων καυσίμων.

Τα πλεονεκτήματα του Υγραερίου για Auto Gas:

Οικονομία

Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της εγκατάστασης γκαζιού. Με την χρήση υγραερίου το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας μειώνεται στο μισό

Οικολογία

Το υγραέριο (LPG) είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, γι’ αυτό συχνά ονομάζεται ‘‘πράσινο καύσιμο’’. Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με υγραέριο είναι μειωμένες σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Oι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της βενζίνης και πετρελαίου κατά:

Λιγότερες φθορές - Αραιότερη συντήρηση

Ο κινητήρας και ο καταλύτης έχουν λιγότερες φθορές λόγω της καθαρότερης καύσης του υγραερίου η οποία δεν αφήνει υπολείμματα και έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους. Ο κινητήρας που δουλεύει με υγραέριο χρειάζεται αραιότερο σέρβις διότι:

Ασφάλεια

Το υγραέριο παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή :